Plakat illustration for Københavns Kommune

Poster for Korsgadehallen’s 10th jubilee.


  • For StudioFrost og Københavns Kommune

  • Date 2017

  • Type Plakat, folder & invitation

  • URL studiofrost.dk

Up Next:

Illustrationer til letlæsning